Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Ημι-αυτόνομη οδήγηση: Ασφαλέστερη και φθηνότερη

Εννιά στα δέκα ατυχήματα που γίνονται στο δρόμο ευθύνεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Ποσοστό που μπορεί να μειωθεί σημαντικά με την ημι-αυτόνομη οδήγηση.

Όπως άλλωστε δήλωσε κι ο υπεύθυνος του τμήματος ζημιών της Allianz Γαλλίας, FrançoisNédey, «Εναποθέτουμε πολλές ελπίδες για την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων σε αυτές τις νέες τεχνολογίες κίνησης. Όπως άλλωστε δείχνουν κι έρευνες που διεξάγονται στην Ευρώπη, η αυτόνομη και η ημι-αυτόνομη οδήγηση θα έχουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της οδικής ασφάλειας κάτι που αποτελεί άλλωστε και προτεραιότητα της Allianz».
Τα τελευταία χρόνια οι κατασκευάστριες εταιρείες εξελίσσουν τις ημι-αυτόνομες και αυτόνομες λειτουργίες των αυτοκινήτων, όπως τα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης, το ενεργό cruisecontrol ή ακόμα και το αυτόνομο παρκάρισμα, όπου όλες αυτές οι λειτουργίες συμβάλουν στην οδική ασφάλεια, ενώ παράλληλα μιας και τα ατυχήματα θα μειωθούν, θα υπάρχουν και χαμηλότερα ασφάλιστρα, λόγω μειωμένων ζημιών.Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, έως το 2035 το 30% των αυτοκινήτων που θα κυκλοφορούν θα ενσωματώνουν τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης.
Μάλιστα,η Allianz Γαλλίας, ήδη κάνει έκπτωση 25% σε κατόχους αυτοκινήτων που ενσωματώνουν τις παραπάνω τεχνολογίες, η πρώτη ασφαλιστική στη Γαλλία που κάνει αυτή τη κίνηση. Ήδη 2.000 οδηγοί απολαμβάνουν το νέο προνομιακό τιμολόγιο, όπου σύμφωνα με την εταιρεία το νούμερο αυτό θα είναι αρκετά αυξημένο. (πηγή nextdeal)

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Πότε είναι συνυπαίτιος για ατύχημα αυτός που έχει προτεραιότητα

Σύγκρουση σε σχετική διασταύρωση «Τ»
Προτεραιότητα του εκ Δεξιών (1)
Η προϋπάρχουσα προ του χρόνου του ατυχήματος πινακίδα ΣΤΟΠ δεν ασκεί επιρροή

Επί ισόπεδου κόμβου σε σχήμα «Τ», όπου δεν υπάρχει σχετική σήμανση, η προτεραιότητα ανήκει στον εκ δεξιών κινούμενο έναντι των εξ αριστερών υποχρέων.

Η προτεραιότητα σε ισόπεδο οδικό κόμβο, ο οποίος δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 26 παρ. 5 στοιχ. α-δ του ΚΟΚ, δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι μία εκ των οδών είναι περισσότερο κεντρική, εφόσον αυτή δεν έχει χαρακτηρισθεί ως οδός προτεραιότητας κατά την διαδικασία και τις προυποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 52 του ΚΟΚ.

Εν προκειμένω όπως αποδείχθηκε στην πορεία των κινουμένων επί δημοτικής οδού και στην διασταύρωση αυτής με επαρχιακή οδό υφίστατο πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας (ΣΤΟΠ). Το γεγονός δε ότι τέτοια πινακίδα υπήρχε επί της αυτής δημοτικής οδού σε χρόνο πριν την ένδικη σύγκρουση και μετά την ένδικη σύγκρουση μέχρι τουλάχιστον την έκδοση των άνω εγγράφων του τμήματος συγκοινωνιακών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, δεν αποτελεί αναιρετικό λόγο εφαρμογής και τήρησης των όσων ορίζονται από τον ΚΟΚ, σχετικά με την ρύθμιση προτεραιότητας σε κόμβους χωρίς ειδική ρύθμιση. Ούτε άλλωστε η γνώση, όπως εν προκειμένω αποδείχθηκε των εμπλακέντων οδηγών περί της προγενέστερης της ένδικης σύγκρουσης υφιστάμενης πινακίδας με την ένδειξη SΤΟΡ αποτελεί αναιρετικό της τήρησης των άνω διατάξεων του ΚΟΚ, ανεξαρτήτως του αν η γνώση τους αυτή συνεκτιμώμενη με την επιδεικνύουσα κατά τα λοιπά οδηγική συμπεριφορά εκάστου οδηγού δύναται να άγει σε κρίση περί αμελούς ή μη, κατά τις λοιπές γενικές του άνω κώδικος διατάξεις [άρθρα 12 και 19], οδήγησης, προσδίδοντάς τους οιουδήποτε βαθμού συνυπαιτιότητας στην ένδικη σύγκρουση.

Εν προκειμένω κρίθηκε υπαίτιος κατά 40% ο οδηγός ο οποίος πλησιάζοντας σε ισόπεδο οδικό κόμβο χωρίς σήμανση, έχοντας μεν προτεραιότητα, εισήλθε ανεξέλεγκτα στον κόμβο, στρίβοντας αριστερά, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί σε μικρή απόσταση στην πορεία του επί της επαρχιακής οδού κινούμενου αυτοκινήτου του ενάγοντος (παράβαση άρθρ 12 παρ. 1, 19 παρ. 1, 2 και 3 και 26 παρ.1 του ΚΟΚ σε συνδ. με το άρθρο 300 εδάφ. β΄ του ΑΚ).

Υπαιτιότητα 60% του ετέρου εμπλακέντος οδηγού, ο οποίος δεν μείωσε την ταχύτητα του οχήματός του, ώστε να είναι σε θέση να διακόψει έγκαιρα και ακίνδυνα την πορεία του και να παραχωρήσει, όπως όφειλε, προτεραιότητα στο ερχόμενο από δεξιά αυτοκίνητο (παράβαση άρθρων 12 παρ. 1, 19 παρ. 1, 2 και 3, 26 παρ. 1 και 5 του ΚΟΚ σε συνδ. με το άρθρο 300 εδάφ. β΄ του ΑΚ).

Ζώνη Ασφαλείας συνεπιβάτη στα πίσω καθίσματα

Κρίθηκε συνυπαίτια σε ποσοστό 20%του θανάσιμου τραυματισμού της, η συνεπιβάτης στο πίσω κάθισμα, καθότι δεν φορούσε, όπως όφειλε, κατ’ άρθρο 12 παρ. 5 του ΚΟΚ, ζώνη ασφαλείας, η παράλειψη χρήσης της οποίας τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση των κακώσεων στην περιοχή της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

Ψυχική Οδύνη 248.000 ευρώ

Επιμεριζόμενα:

Aνά 40.000 ευρώ σε καθένα από τα τέσσερα τέκνα (4 Χ40.000 = 160.000 ευρώ).Ανά 10.000 ευρώ στους δύο γαμβρούς και 8.000 ευρώ σε έτερο γαμβρό (10.000 Χ2 + 8.000 = 28.000 ευρώ).Ανά 15.000 ευρώ σε καθένα από τα τέσσερα εγγόνια (4 Χ 15.000 = 60.000 ευρώ).

Ολική Καταστροφή Οχήματος

Κρίθηκε ως ολικά καταστραμμένο το όχημα καθότι το κόστος επισκευής υπερβαίνει της αγοραστικής του αξίας. Άλλωστε, ήδη το αυτοκίνητο αυτό διαγράφηκε οριστικά από τα μητρώα κυκλοφορούντων αυτοκινήτων λόγω οριστικής απόσυρσής του και καταστροφής.

Σχόλια - Παρατηρήσεις

1. Σύγκρουση σε σχετική διασταύρωση «Τ» - Προτεραιότητα του εκ δεξιών.

Η κρατούσα άποψη της νομολογίας μας, ιδιαίτερα του Ανωτάτου Ακυρωτικού μας δικαστηρίου δέχεται ότι επί ισόπεδου κόμβου σε σχήμα "Τ", η προτεραιότητα ανήκει στον κινούμενο επί της τέμνουσας οδού (στον εκ δεξιών), έναντι των εξ αριστερών του κινουμένων, έστω και σε κύρια οδό οχημάτων. Οι ισόπεδες συμβολές, διακλαδώσεις ή διασταυρώσεις οδών, περιλαμβανομένων και των ελεύθερων χώρων που σχηματίζονται από αυτές, όταν δεν υπάρχει σήμανση, η προτεραιότητα ανήκει σε εκείνον που έρχεται από δεξιά. (άρθρ. 26 παρ. 4 και 5 του ΚΟΚ). Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα αναγνωρίζεται μόνο στις περιοριστικώς αναφερόμενες στην εν λόγω διάταξη περιπτώσεις: α) όσων κινούνται σε αυτοκινητοδρόμους, εθνικές οδούς ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας και β) τα σιδηροδρομικά και τροχιοδρομικά οχήματα οι οποίοι έχουν σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα, γ) όσων εισέρχονται σε οδό από χωματόδρομο, μονοπάτια, παρόδια ιδιοκτησία, χώρους στάθμευσης και σταθμούς ανεφοδιασμού και δ) όσων εκκινούν ή κινούνται προς τα πίσω, όπου αυτό επιτρέπεται, οι οποίοι οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να παραχωρούν προτεραιότητα στους εξ αριστερών τους κινούμενους οδηγούς. Στις εξαιρέσεις αυτές δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση κατά την οποία σε ισόπεδο κόμβο μία οδός τέμνει καθέτως άλλη σε σχήμα "Τ", ήτοι καταλήγει σ' αυτήν χωρίς να συνεχίζεται, διότι ούτε ρητά στο νόμο αναφέρεται αυτή η περίπτωση, ούτε και κατ' αναλογία μπορεί να ενταχθεί στην εξαίρεση. Βλ. σχετικώς και ΑΠ 635/2007 ΕΣυγκΔ 2007/596, ΑΠ 184/2009 ΕΣυγκΔ 2009/154, ΑΠ 514/2013 ΕΣυγκΔ 2013/218

(πηγή: Nextdeal)

Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

12 βήματα για να υλοποιήσεις τα όνειρά σου!

12 βήματα για να υλοποιήσεις τα όνειρά σου:

1. Πες στον εαυτό σου την αλήθεια.

Σχεδίασε δύο στήλες σε ένα φύλλο χαρτιού. Στην αριστερή στήλη γράψε όλα αυτά που θα ήθελες να κάνεις. Στην άλλη στήλη γράψε όλα όσα κάνεις χωρίς κανέναν ενθουσιασμό. Γράψε σαν να μην πρόκειται να τα διαβάσει κανένας άλλος, και μην λογοκρίνεις τις απαντήσεις σου.

2. Ξεκίνα αργά, αλλά ξεκίνα.

Πήγαινε σ’ ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο, ψάξε για ένα οικονομικό ταξίδι, πήγαινε να δεις την ταινία που αναβάλλεις συνεχώς, αγόρασε το βιβλίο που επιθυμείς να αγοράσεις. Να είσαι γενναιόδωρος με τον εαυτό σου και θα δεις ότι ακόμα και αυτά τα μικρά βήματα θα αισθανθείς πιο ζωντανός.

3.Σταμάτα αργά, αλλά σταμάτα.

Κάποια πράγματα καταναλώνουν όλη σου την ενέργεια. Πρέπει στ’ αλήθεια να πας στη συνεδρίαση της επιτροπής; Είναι αναγκαίο να βοηθήσεις αυτούς που δεν θέλουν να βοηθηθούν; Έχει το αφεντικό σου το δικαίωμα να απαιτεί να παρευρίσκεσαι όπου πηγαίνει και αυτός, πέρα από τις ωράριο της εργασίας σου; Όταν σταματήσεις να κάνεις αυτά που δεν ενδιαφέρεσαι να κάνεις, θα συνειδητοποιήσεις ότι μέχρι τώρα πίεζες περισσότερο τον εαυτό σου, από όσο σου ζητούσαν πραγματικά οι άλλοι.

4. Ανακάλυψε τα μικρά σου ταλέντα.

Τι σου λένε οι φίλοι σου πως κάνεις καλά; Τι κάνεις με ευχαρίστηση ακόμα και αν δεν το κάνεις τέλεια; Αυτά τα μικρά κρυφά ταλέντα είναι προάγγελος των μεγάλων απόκρυφων ταλέντων σου.

5. Ξεκίνα να επιλέγεις.

Αν κάτι σου δίνει ευχαρίστηση, μη διστάζεις. Αν αμφιβάλεις, κλείσε τα μάτια σου, φαντάσου ότι πήρες την απόφαση ‘Α’ και δες όλα όσα πρόκειται να σου αποφέρει. Τώρα κάνε το ίδιο με την απόφαση ‘Β’. Η απόφαση που θα σε κάνει να αισθανθείς ότι συνδέεται περισσότερο με τη ζωή σου, είναι η σωστή-ακόμα και αν δεν είναι η πιο εύκολη.

6.Μη βασίζεις τις αποφάσεις σου στο οικονομικό όφελος.

Το κέρδος θα έρθει αν δουλέψεις πραγματικά με ενθουσιασμό. Το ίδιο βάζο, μπορεί να φτιαχτεί από έναν αγγειοπλάστη που αγαπά αυτό που κάνε, και από κάποιον άλλο που μισεί τη δουλειά του. Θα πουληθεί γρήγορα στην πρώτη περίπτωση, ενώ στη δεύτερη θα μείνει στο ράφι.

7. Ακολούθησε τη διαίσθηση σου.

Η πιο ενδιαφέρουσα δουλειά είναι αυτή που επιτρέπει στον εαυτό σου να είναι δημιουργικός. Ο Einstein είπε: ‘Δεν έφτασα στην κατανόηση του Σύμπαντος χρησιμοποιώντας απλώς τα μαθηματικά’. Ο Descartes, ο πατέρας της λογικής ανέπτυξε τη μέθοδο του βασιζόμενος στο όνειρο που είχε.

8. Μη φοβάσαι ν’ αλλάξεις γνώμη.

Αν απέρριψες μια ιδέα και αυτό σε ενοχλεί, σκέψου ξανά αυτό που επέλεξες. Μην αγωνίζεσαι ενάντια σε αυτό που σε ευχαριστεί.

9. Μάθε πώς να ξεκουράζεσαι.

Μία μέρα την εβδομάδα χωρίς να σκέφτεσαι τη δουλειά, επιτρέπει στο υποσυνείδητό σου να σε βοηθήσει.

10. Άφησε τα πράγματα να σε οδηγήσουν σε ένα πιο χαρούμενο μονοπάτι.

Αν αγωνίζεσαι πάρα πολύ για κάτι χωρίς να έχεις κάποιο αποτέλεσμα, να είσαι πιο ευέλικτος και να ακολουθείς τους δρόμους που σου ανοίγει η ζωή. Αυτό δε σημαίνει ότι εγκαταλείπεις τον αγώνα, ότι γίνεσαι τεμπέλης ή ότι αφήνεις τα πράγματα στα χέρια άλλων. Σημαίνει ότι καταλαβαίνεις πως η δουλειά που γίνεται με αγάπη φέρνει δύναμη, και ποτέ απελπισία.

11. Διάβασε τα σημάδια.

Είναι μια προσωπική ‘γλώσσα’. Να ακούς τη διαίσθηση που έχεις κάθε στιγμή. Ακόμα και αν τα σημάδια δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που σχεδίαζες, ακολούθησε τα. Μερικές φορές μπορεί να πάρεις τη λάθος διαδρομή, αλλά αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μάθεις αυτή την καινούρια γλώσσα.

12.Τέλος, ρίσκαρε!

Οι άνθρωποι που έχουν αλλάξει τον κόσμο, χάραξαν το δρόμο τους μέσα από πράξεις πίστης. Πίστεψε στη δύναμη των ονείρων σου. Ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν θα έβαζε στην καρδιά σου μια επιθυμία που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Paulo Coelho

Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Καλή Πρωτομαγιά

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1886... Ταραχές ξεσπούν στο Σικάγο, εξαιτίας της γενικής απεργίας των εργατών που ζητούν οκτάωρο.
1889... Σε ανάμνηση της εξέγερσης του Σικάγου, καθιερώνεται ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς.
1924... Αιματηρά επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώνονται στη μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνει το ΚΚΕ στην πλατεία Θεάτρου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν 17. Ο βουλευτής των Φιλελευθέρων Κώστας Ζαβιτσιάνος κάνει λόγο για «ερυθρό κίνδυνο».
1944... 200 έλληνες πατριώτες εκτελούνται από τους Ναζί στην Καισαριανή.
1960... Η αστυνομία συγκρούεται με διαδηλωτές στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Εργατική Πρωτομαγιά.
1998... Με συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις άλλες μεγάλες πόλεις γιορτάζεται η Εργατική Πρωτομαγιά. Ως κεντρικό αίτημα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Χρήστος Πολυζωγόπουλος, θέτει τη διεκδίκηση του 35ωρου και τη μείωση των ωρών εργασίας, χωρίς παράλληλη μείωση των αποδοχών.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1811... Ανδρέας Λασκαράτος, ποιητής και σατιρικός συγγραφέας.
1909... Γιάννης Ρίτσος, έλληνας ποιητής. 
1934... Σίρλεϊ Χορν, αμερικανίδα πιανίστρια και τραγουδίστρια, μία από τις τελευταίες ντίβες της τζαζ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1944... Ναπολέων Σουκατζίδης, έλληνας διερμηνέας, που εκτελέστηκε από τους Ναζί στην Καισαριανή μαζί με 199 πατριώτες.
1976... Αλέκος Παναγούλης, ήρωας της αντίστασης κατά της χούντας των συνταγματαρχών.
1976... Ισίδωρος (Σιδέρης) Ισιδωρόπουλος, μαθητής. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξής του από την Αστυνομία, επειδή προέβαινε σε παράνομη αφισοκόλληση. Οι αντιεξουσιαστές τον θεωρούν ως το πρώτο θύμα της Μεταπολίτευσης.

Πηγή: san simera

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Ποια στοιχεία θα δημοσιοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρίες, τι αλλάζει στους όρους ασφαλιστηρίων συμβολαίων;

Όλο το πλαίσιο των οδηγιών εφαρμογής του νέου καθεστώτος Solvency II παρουσιάζει στη συνέχεια το nextdeal.gr έτσι όπως εκδόθηκε με ένα σημαντικό αριθμό πράξεων της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων(EIOPA). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οδηγίες για τη δημοσιοποίηση στοιχείων και της έκθεσης φερεγγυότητας της ασφαλιστικής επιχείρησης όπως επίσης και για τις ασφαλιστικές συμβάσεις.
Διαβάστε στη συνέχεια όλες τις πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ:
81/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων (EIOPA-BoS-14-166/27.11.2014)
80/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης (EIOPA-BoS-14-169/27.11.2014)
79/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την ταξινόμηση ιδίων κεφαλαίων (EIOPA-BoS-14-168/27.11.2014)
78/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων δυσμενών καταστάσεων (EIOPA-BoS-15-108/30.6.2015)
77/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση (EIOPA-BoS-15-109/14.9.2015)
76/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την μέθοδο εξέτασης με βάση καθένα από τα υποκείμενα στοιχεία (EIOPA BoS-14-171/27.11.2014)
75/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια (EIOPA-BoS-14-167/27.11.2014)
74/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τα όρια των συμβάσεων (EIOPA-BoS-14-165/27.11.2014)
73/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)
72/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων (EIOPA-BoS-14-177/27.11.2014)
71/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου (Group Solvency, EIOPA-BoS-14-181/27.11.2014)
70/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις (EIOPA-BoS-15-111/30.6.2015)
69/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων,περιλαμβανομένων των συμμετοχών (EIOPA-BoS-14-170/27.11.2014)
68/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση (EIOPA-BoS-14-178/27.11.2014)
67/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης ασφαλίσεων ζωής (EIOPA-BoS-14-175/27.11.2014)
66/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών (EIOPA BoS-173/27.11.2014)
65/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας (EIOPA-BoS-14-176/27.11.2014)
64/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την αντιμετώπιση της έκθεσης σε κίνδυνο αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στη τυποποιημένη μέθοδο (EIOPA-BoS-14-174/27.11.2014)
63/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων (EIOPA-BoS-14-180/27.11.2014)
62/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός τεχνικών προβλέψεων (EIOPA-BoS-15-113/30.6.2015)
61/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την ίδια αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας (EIOPA-BoS-14-259/28.1.2015)
60/12.02.2016 Υιόθεση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης (EIOPA-BoS-14-253/28.1.2015
(πηγή nextdeal)

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Ο «κακός διάολος» των προγραμμάτων υγείας

Την δυνατότητας ανάπτυξης «δείκτη αναπροσαρμογής» νοσοκομειακού ασφαλίστρου μακροχρόνιων προγραμμάτων διερευνά σχετική επιτροπή της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.
Η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου σε ένα συμβόλαιο υγείας είναι κάτι που πρωτίστως προβληματίζει τις ασφαλιστικές εταιρείες ανεξαρτήτως εάν φαίνεται αυτές να είναι ο «κακός» καθώς αυξάνουν ορισμένες φορές με διψήφιο ποσοστό τα ασφάλιστρα από έτος σε έτος.
Ο «ιατρικός πληθωρισμός» είναι ο «κακός διάολος» των ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας, ο οποίος κινείται με ρυθμούς πολύ υψηλότερους του «συμβατικού» μέσου πληθωρισμού. Η ακριβής αποτύπωση του μετά από συμφωνία όλων των εμπλεκομένων μερών (ασφαλιστών, πολιτείας, καταναλωτών, θεραπευτηρίων, κ.α.) θα ήταν «ευχής έργο» για τις ασφαλιστικές εταιρίες. Να σημειωθεί, όπως αναφέρει στον απολογισμό της η Επιτροπή Ζωής, Υγείας και Συντάξεων, της ΕΑΕΕ ότι «το 2015 αποτέλεσε την τρίτη χρονιά που την ΕΑΕΕ απασχόλησε το ζήτημα της ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία ενός «δείκτη» που θα μετρά το ύψος της συνολικής, σε επίπεδο ασφαλιστικής αγοράςαναπροσαρμογής των ασφαλίστρων υγείας. Προς το σκοπό αυτό, η καθ’ ύλην αρμόδια Επιτροπή της ΕΑΕΕ αφιέρωσε ικανό χρόνο της εργασίας της στην αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου ενεργητικής αξιοποίησης της σημαντικής αρχικής εργασίας που είχε εκπονηθεί από την ΔΕΙΑ με τη συνδρομή και τη συνεργασία των ασφαλιστικών εταιριών για την ανάπτυξη ενός τέτοιου δείκτη. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στον απολογισμό, τέθηκαν σε αξιολόγηση και επεξεργασία εναλλακτικές προτάσεις για τον εντοπισμό, την προσέγγιση και ανάθεση της ολοκλήρωσης του έργου στον πλέον κατάλληλο και απολύτως ανεξάρτητο φορέα, που θα εγγυάται την αμεροληψία και την ορθότητα των αποτελεσμάτων. Δεδομένης, εντούτοις, της ειδικής βαρύτητας που διαθέτει το ζήτημα για την ασφαλιστική δραστηριότητα, ειδικά στο νέο πλαίσιο Solvency II, αλλά και για την ενημέρωση των καταναλωτών ως προς τη γενική τάση και πορεία των ασφαλίστρων υγείας μέσω ενός «δείκτη αναφοράς», η Επιτροπή εξακολουθεί να εργάζεται επί του θέματος αυτού, συστήνοντας ειδική ομάδα εργασίας, με σκοπό την εξαντλητική διερεύνηση των δυνατοτήτων και των (προ)απαιτουμένων υλοποίησης ενός τέτοιου έργου».
Με βάση τα παραπάνω οποιεσδήποτε προσπάθειες συντείνουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος είναι σε θετική κατεύθυνση, όπως και η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνη Παπαδεράκη, να αναζητηθούν κανόνες προκειμένου να υπηρετείται η αρχή της διαφάνειας στις ρήτρες αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων σε ισόβια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης και να κατοχυρώνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή. Αρκεί βεβαίως όπως τονίστηκε και σε σύσκεψη που είχε ο κ. Παπαδεράκης με τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρου Μητράκου, και στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος, του υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας, οι ρυθμίσεις να υπηρετούν και την ανάγκη τήρησης της κεφαλαιακής επάρκειας και των απαραίτητων αποθεματικών για τις ασφαλιστικές εταιρίες, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Γιατί εάν τα εισπραττόμενα ασφάλιστρα δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις αποθεματοποίησης τότε συμβόλαια και εταιρίες θα πάψουν να υφίστανται, όπως σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς.
Τέλος, να σημειωθεί ότι τα συμβόλαια υγείας επιβαρύνθηκαν το 2015 με ΦΠΑ 23% από 13% και φόροασφαλίστρων από 10% στο 15%. (πηγή Nextdeal)

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Χωρίς τον Κανονισμό Πωλήσεων θα υπογράφονται οι Συμβάσεις Διαμεσολαβητών;

Στην επικαιροποίηση ή και σε αντικατάσταση μέρους των Πράξεων 30 & 31 προχωρεί η Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο που επέφερε το Solvency II.
Μια εξ αυτών που πρόκειται να αντικατασταθούν είναι αυτή που αφορά στον Κανονισμό Συμπεριφοράς των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
Για το σκοπό αυτό δόθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ένα σχέδιο προς διαβούλευση,
Στο οποίο ωστόσο εντοπίστηκε ότι έχει απαλοιφεί ολόκληρο άρθρο, αυτό που καθόριζε το βασικό περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ Εταιρείας και Διαμεσολαβητή.
Κάποιες προβλέψεις στο άρθρο αυτό εξασφάλιζαν σημαντικά δικαιώματα στους Διαμεσολαβητές, με χαρακτηριστικότερο την υποχρέωση της Εταιρείας να συμπεριλαμβάνει τον Κανονισμό Πωλήσεων στη σύμβαση που συνάπτει με τους Συνεργάτες.
Δεν είναι σαφές αν το συγκεκριμένο άρθρο σχεδιάζεται να συμπεριληφθεί σε άλλη απόφαση της Τράπεζας ή αν όντως η Εποπτεία αποφάσισε να μη θέτει πλαίσιο ως προς τις συμβάσεις μεταξύ εταιρειών – διαμεσολάβησης, αφήνοντας ακάλυπτο τον “αδύναμο κρίκο” της υπόθεσης σε πιθανές (μπορεί και εκ παραδρομής) αυθαιρεσίες.
Είναι δεδομένο ποιός είναι ο ισχυρός στη σχέση των δύο και θα ανέμενε κανείς η Εποπτεία ως ρυθμιστής ισορροπίας της αγοράς να ευνοεί τις συνθήκες που εξασφαλίζουν υγιή λειτουργία και ανάπτυξη.

Αναμένεται να αποσαφηνιστεί το θέμα για το οποίο είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει αντίδραση από τους φορείς της Διαμεσολάβησης. (πηγή: unterwriter)

Το μέλλον στην ασφάλιση του αυτοκινήτου...

Με το HERE maps συνεργάζεται η Swiss Re στην προσπάθειά της να χαρτογραφήσει τις ασφαλιστικές επιπτώσεις των αυτοματοποιημένων και των συνδεδεμένων με το διαδίκτυο αυτοκινήτων.
Οι νέες τεχνολογίες, όπως η σύνδεση του αυτοκινήτου με το διαδίκτυο και τα Αυτόματα Συστήματα Υποστήριξης Οδηγού (ADAS) φέρνουν τα πάνω κάτω στον κόσμο του αυτοκινήτου, καθιστώντας την οδήγηση πολύ πιο ασφαλή και ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για τους (αντ)ασφαλιστές.
Σύμφωνα με τη νέα μελέτη που εκπόνησε η Swiss Re σε συνεργασία με το HERE maps, τα εξελιγμένα ADAS χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να μειώσουν τη συχνότητα των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων κατά περισσότερο από 3,5% έως το 2020, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση των 1,2 εκατομμυρίων θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν ετησίως σε όλο τον κόσμο.
Η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των προβλεπόμενων ζημιών για τιςασφαλιστικές, οι οποίες με τη σειρά τους θα πρέπει να μειώσουν τα συνολικά ασφάλιστρα αστικής ευθύνης οχημάτων έναντι τρίτων. Καθώς οι αισθητήρες και τα υπολογιστικά συστήματα αυτοκινήτου γίνονται πιο σύνθετα και αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες οδηγικές αποφάσεις, η ευθύνη μετατοπίζεται από τον οδηγό στον κατασκευαστή του προϊόντος. Ωστόσο, κίνδυνοι όπως η ζημιά από χαλάζι ή ζημιές από κλοπή, παραμένουν.
Η έρευνα διαπιστώνει επίσης ότι σύνδεση του αυτοκινήτου με το διαδίκτυο ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες στον τομέα των ασφαλιστικών προγραμμάτων με βάση τη χρήση (Usage Based Insurance - UBI). Προϊόντα που βασίζονται στο πόσο συχνά, πού και πώς οι άνθρωποι οδηγούν όχι μόνο επιτρέπουν στους ασφαλιστέςνα προωθήσουν την σωστή οδηγική συμπεριφορά, που συνεπάγεται μείωση των κινδύνων, αλλά προσφέρουν και νέες λύσεις για αυξημένη ευελιξία.
Η Jayne Plunkett, υπεύθυνη του τμήματος Casualty Reinsurance Underwriting της Swiss Re, τόνισε τα εξής: "Οι νέες τεχνολογίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να διαχειριστούμε καλύτερα  τους κινδύνους. Τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες και με τεχνολογία που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ τωναυτοκινήτων (V2V) και μεταξύ αυτοκινήτου- κατασκευαστή (V2I) προσφέρουν στους οδηγούς τη δυνατότητα επανυπολογισμού της διαδρομής, της αποφυγής οδικών κινδύνων ενώ τους επιτρέπουν να καλέσουν για βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος. Σύντομα, τα αυτοκίνητα θα γνωρίζουν ακριβώς το πού βρίσκονται σε σχέση με τα άλλα οχήματα καθώς και τους πιθανούς κινδύνους που πρέπει να λάβουν υπόψιν προκειμένου να αποφύγουν τα ατυχήματα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προσπάθεια που γίνεται για πιο ασφαλείς δρόμους και για αύξηση της ανθεκτικότητας". (πηγή: nextdeal)

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

ΠΩΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ;

Μπορεί να μη, το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά πράγματα που συναντάτε καθημερινά, όπως είναι οι δρόμοι, τα  κτίρια, οι γέφυρες, τα αυτοκίνητα και τα τρένα, κάποτε θεωρούνταν εξωπραγματικές εφευρέσεις. Επίσης, μπορεί να μη έχετε συνειδητοποιήσει ότι μόνο χάρη σε οραματιστές ασφαλιστές που είχαν το θάρρος και τη  διορατικότητα να ασφαλίσουν αυτά τα εγχειρήματα, ολόκληρες βιομηχανίες κατάφεραν να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν αυτά τα έργα, δημιουργώντας τον κόσμο όπως τον γνωρίζουμε σήμερα.
Σύμφωνα με την AXA, από τις πρώτες μορφέςασφάλισης στις προ-βιομηχανικές κοινωνίες, μέχρι τους  ασφαλιστικούς οργανισμούς που προσπαθούν συνεχώς να αναπτύξουν τον ασφαλιστικό κλάδο, είναι φανερό ότι η
ασφάλιση είναι ένα κεφάλαιο ζωτικής σημασίας για το μέλλον.
Ας δούμε πώς ο ασφαλιστικός κλάδος “διαμόρφωσε” τον κόσμο όπως τον ξέρουμε σήμερα:
Ουρανοξύστες
Το 1880, ο αρχιτέκτονας Leroy Buffington σχεδίασε ένα κτήριο 28 ορόφων που το ονόμασε “cloud-scraper”  (κτήριο που φτάνει τα σύννεφα). Επρόκειτο για ένα πρωτοποριακό κτήριο με μεταλλικό σκελετό. Ο  αρχιτεκτονικός τύπος της εποχής χλεύασε τον Leroy Buffington, υποστηρίζοντας ότι η ιδέα είναι “ανέφικτη”  και “γελοία”.
Τρία χρόνια αργότερα, ο William Le Baron Jenney υπέβαλε σχέδια για ένα παρόμοιο κτήριο σε ένα διαγωνισμό  που διεξήχθη από την Home Insurance Company για το σχεδιασμό των νέων κεντρικών γραφείων της στο Σικάγο. Αντί να τον χλευάσει, η Home Insurance Company χρηματοδότησε τη κατασκευή του κτηρίου.
Η Μεγάλη Φωτιά του Σικάγο που έπληξε την πόλη το 1871, ήταν η αφορμή για την ανοικοδόμηση της πόλης. Τα κτήρια πλέον χτίζονταν με ανθεκτικά προς τη φωτιά υλικά, όπως είναι τα τούβλα, οι πέτρες και το σίδερο,
ενώ πολλοί κατασκευαστές συναγωνίζονταν για το ποιος θα δημιουργήσει το κτήριο που θα φτάνει το ουρανό.
Ωστόσο, τα υψηλότερα κτίρια χρειάζονταν πιο γερούς τοίχους. Εκείνη την εποχή, για να είναι γεροί οι  τοίχοι, έπρεπε να έχουν μεγάλο βάρος και πάχος με αποτέλεσμα η κατασκευές να είναι πιο σκοτεινή και  βαριές. Ο σχεδιασμός του William Jenney περιελάμβανε ένα περίτεχνο μεταλλικό κλουβί που θα μπορούσε να  υποστηρίξει ένα ψηλό κτήριο, χωρίς να απαιτεί ογκώδεις τοίχους και με χώρους για μεγάλα παράθυρα.
Το δεκαόροφο κτήριο της Home Insurance Company ανεγέρθη το 1885, ο σκελετός του οποίου αποτελούνταν από  κάθετες στήλες χάλυβα και οριζόντιες δοκούς και ζύγιζε το ένα τρίτο από όσο θα ζύγισε εάν είχε χτιστεί  από πέτρα, με αρκετό χώρο για μεγάλα και ευρύχωρα παράθυρα. Δεν υπήρχε πλέον γυρισμός. Το κτήριο  σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κινήματος σχεδιασμού καινοτόμων κτηρίων που ονομάστηκε η Σχολή του  Σικάγο, και άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούνται οι πόλεις.
Και όλα αυτά χάρη στον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς ο πρώτος ουρανοξύστης, όχι μόνο ήταν ασφαλισμένος για ενδεχόμενους κινδύνους, αλλά χτίστηκε και από μία ασφαλιστική εταιρία!
Πύραυλοι
Στις 15 Ιανουαρίου 2012, το ρωσικό διαστημικό σκάφος Phobos-Grunt κατέπεσε στον Ειρηνικό Ωκεανό, δυτικά  της Χιλής. Επρόκειτο να προσγειωθεί στον δορυφόρο του Άρη, τον Φόβο και να επιστρέψει με δείγματα εδάφους για ανάλυση, αλλά απέτυχε, καθώς οι προσπάθειες για να τεθεί σε τροχιά ήταν ανεπιτυχείς. Ωστόσο,  η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαστήματος κατάφερε να ανακτήσει ένα σημαντικό μέρος από την οικονομική απώλεια, καθώς ο ανιχνευτής ήταν ασφαλισμένος για 1,2 δισ., ρούβλια, και έτσι μπόρεσε να συνεχίσει τις  μελλοντικές της έρευνες.
“Η εξερεύνηση του διαστήματος ξεκίνησε το 1957 με τον δορυφόρο Sputnik να τίθεται σε τροχιά. Μόλις οκτώ  χρόνια αργότερα, το 1965, ο Intelsat 1 ήταν ο πρώτος εμπορικός δορυφόρος που ασφαλίστηκε”, θυμάται ο Denis Bousquet, υπεύθυνος για τις ασφαλίσεις που αφορούν τα διαστημικά ταξίδια στην AXA Corporate Solutions.
Οι ασφαλίσεις που αφορούν τα διαστημικά ταξίδια είναι tailor-made, με εξαιρετικά εξειδικευμένους και δαπανηρούς κινδύνους που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον ολόκληρου του οργανισμού. Οιασφαλιστές
συμφωνούν να καταβάλουν πληρωμές σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις αποτυχίας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση απώλειας ενός διαστημικού σκάφους ή διακοπής της λειτουργίας ενός δορυφόρου. Βοήθησαν στην ανάπτυξη των εμπορικών δορυφόρων, προσθέτει ο Denis Bousquet, και σήμερα βοηθούν και τα κράτη, καθώς αγοράζουν ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα κυβερνητικά προγράμματα και δεν αναλαμβάνουν τα ίδια τους κινδύνους.
Ρώσοι επιστήμονες και οι μηχανικοί κάνουν σήμερα έκκληση για επανάληψη της αποστολής στον Φόβο. Προς το παρόν, η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαστήματος Roscosmos έχει χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό μέρος της αποζημίωσης από το Phobos-Grunt για τη χρηματοδότηση μέρους του προγράμματος εξερεύνησης του πλανήτη Άρη, ExoMars.
Αερομεταφορές
Γνωρίζετε ότι η πρώτη πτήση που πραγματοποιήθηκε από τους αδερφούς Wright το 1903 ήταν ασφαλισμένη; Και δεν είναι μόνο αυτό. Το πρώτο επίσημο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αερομεταφορών που εκδόθηκε από ιδιωτική εταιρεία συνετάχθη το 1911.
Από τα διάφορα είδη ασφάλισης που προσφέρθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα, η ασφαλιστική κάλυψη των αερομεταφορών ήταν ίσως η πιο καινοτόμα και η πιο δραματική, καθώς πίσω από τους εφευρέτες βρίσκονταν
πρωτοπόροι που αναλάμβαναν να εγγυηθούν για ανεξερεύνητους κινδύνους.
Μετά την εμφάνιση των πρώτων “ιπτάμενων μηχανών”, και αφού ακολούθησε το “Atlantic Fever” (ο αγώνας για το ποιος θα διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό) και οι πρώτες εμπορικές πτήσεις, οι ασφαλιστές σύντομα
ενώθηκαν για να μοιραστούν τους κινδύνους, διαμορφώνοντας ειδικό κλάδο ασφάλισηςαερομεταφορών. Χάρη σε αυτές τις πρωτοποριακές προσπάθειες, η αεροπορική βιομηχανία πραγματικά απογειώθηκε.
Σήμερα, οι ασφαλιστές είναι απαραίτητοι συνεργάτες των αεροπορικών εταιριών. Πρόσφατα δημιουργήθηκε συμβόλαιο για το πρόγραμμα Solar Impulse, που αποτελεί την πρώτη απόπειρα πτήσης σε όλο τον κόσμο με
ένα ηλιακό αεροπλάνο, ανοίγοντας το δρόμο για πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές και για ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην ασφάλιση κλάδου αερομεταφορών. Επιπλέον, ο διαστημικός τουρισμός αποτελεί μια νέα περιοχή για εξερεύνηση, για τον κλάδο αερομεταφορών, τον τουριστικό κλάδο και φυσικά τονασφαλιστικό κλάδο.
Και σε πολλούς άλλους τομείς…
Και έτσι ο θεσμός της ασφάλισης αναπτύχθηκε παράλληλα με τις προσπάθειες καινοτόμων ανθρώπων, εξερευνητών και εφευρετών, κατά το πέρασμα των χρόνων. Και οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν πολλούς ανθρώπους, που ήταν έτοιμοι να κάνουν ένα βήμα παρακάτω, να αναζητήσουν μια βάση από την οποία θα ξεκινούσαν κατορθώματα τους. Και συχνά, αυτή η βάση ήταν κάποια μορφή ασφάλισης.
Για παράδειγμα, η ασφάλεια, με τη μορφή των συλλογικών σιταποθήκών ήταν ζωτικής σημασίας για τις πρώιμες αγροτικές προσπάθειες, καθώς οι αγρότες συνέλλεγαν τους πόρους τους για την κάλυψη ενάντια της πείνας.
Και η ασφάλεια ήταν καθοριστική για τις υπερπόντιες, εξερευνητικές αποστολές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του 15ου και 18ου αιώνα. Η ασφάλεια ευνόησε επίσης την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα, προστατεύοντας εκείνους που εφηύραν τις μηχανές, εκείνους που έκαναν μια επιχείρηση από τη μαζική πώληση των μηχανών αυτών, και εκείνους που χρησιμοποιούν τα μέσα καθημερινά σε
όλο τον κόσμο.
Στην πραγματικότητα, η ασφάλεια, η οποία ως έννοια είναι τόσο παλιά όσο και η ανθρώπινη κοινωνία, ωθούσε και εξακολουθεί να ωθεί τους ανθρώπους να βρουν νέους τρόπους για βελτιώσουν την καθημερινότητα τους
(από την καλλιέργεια τροφίμων, τις εμπορικές συναλλαγές, την οικοδόμηση σπιτιών μέχρι τις υπερκατασκευές, τη θεραπεία ασθενειών, και άλλα πολλά). Η ασφάλιση μετατρέπει τους κινδύνους που θέλουμε να αποφύγουμε, σε υπολογίσιμους κινδύνους που μπορεί να είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε, και ενθαρρύνει τους ανθρώπους και τις εταιρίες να δημιουργήσουν και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες, παρ’ όλη την αβεβαιότητα. Η ασφάλιση βοηθά στη μετατροπή των ιδεών σε εγχειρήματα που μπορεί να βελτιώσουν τη ζωή μας και, και σε κάποιες περιπτώσεις, να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο.
(πηγή Nextdeal)