Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Ο «κακός διάολος» των προγραμμάτων υγείας

Την δυνατότητας ανάπτυξης «δείκτη αναπροσαρμογής» νοσοκομειακού ασφαλίστρου μακροχρόνιων προγραμμάτων διερευνά σχετική επιτροπή της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.
Η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου σε ένα συμβόλαιο υγείας είναι κάτι που πρωτίστως προβληματίζει τις ασφαλιστικές εταιρείες ανεξαρτήτως εάν φαίνεται αυτές να είναι ο «κακός» καθώς αυξάνουν ορισμένες φορές με διψήφιο ποσοστό τα ασφάλιστρα από έτος σε έτος.
Ο «ιατρικός πληθωρισμός» είναι ο «κακός διάολος» των ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας, ο οποίος κινείται με ρυθμούς πολύ υψηλότερους του «συμβατικού» μέσου πληθωρισμού. Η ακριβής αποτύπωση του μετά από συμφωνία όλων των εμπλεκομένων μερών (ασφαλιστών, πολιτείας, καταναλωτών, θεραπευτηρίων, κ.α.) θα ήταν «ευχής έργο» για τις ασφαλιστικές εταιρίες. Να σημειωθεί, όπως αναφέρει στον απολογισμό της η Επιτροπή Ζωής, Υγείας και Συντάξεων, της ΕΑΕΕ ότι «το 2015 αποτέλεσε την τρίτη χρονιά που την ΕΑΕΕ απασχόλησε το ζήτημα της ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία ενός «δείκτη» που θα μετρά το ύψος της συνολικής, σε επίπεδο ασφαλιστικής αγοράςαναπροσαρμογής των ασφαλίστρων υγείας. Προς το σκοπό αυτό, η καθ’ ύλην αρμόδια Επιτροπή της ΕΑΕΕ αφιέρωσε ικανό χρόνο της εργασίας της στην αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου ενεργητικής αξιοποίησης της σημαντικής αρχικής εργασίας που είχε εκπονηθεί από την ΔΕΙΑ με τη συνδρομή και τη συνεργασία των ασφαλιστικών εταιριών για την ανάπτυξη ενός τέτοιου δείκτη. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στον απολογισμό, τέθηκαν σε αξιολόγηση και επεξεργασία εναλλακτικές προτάσεις για τον εντοπισμό, την προσέγγιση και ανάθεση της ολοκλήρωσης του έργου στον πλέον κατάλληλο και απολύτως ανεξάρτητο φορέα, που θα εγγυάται την αμεροληψία και την ορθότητα των αποτελεσμάτων. Δεδομένης, εντούτοις, της ειδικής βαρύτητας που διαθέτει το ζήτημα για την ασφαλιστική δραστηριότητα, ειδικά στο νέο πλαίσιο Solvency II, αλλά και για την ενημέρωση των καταναλωτών ως προς τη γενική τάση και πορεία των ασφαλίστρων υγείας μέσω ενός «δείκτη αναφοράς», η Επιτροπή εξακολουθεί να εργάζεται επί του θέματος αυτού, συστήνοντας ειδική ομάδα εργασίας, με σκοπό την εξαντλητική διερεύνηση των δυνατοτήτων και των (προ)απαιτουμένων υλοποίησης ενός τέτοιου έργου».
Με βάση τα παραπάνω οποιεσδήποτε προσπάθειες συντείνουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος είναι σε θετική κατεύθυνση, όπως και η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνη Παπαδεράκη, να αναζητηθούν κανόνες προκειμένου να υπηρετείται η αρχή της διαφάνειας στις ρήτρες αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων σε ισόβια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης και να κατοχυρώνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή. Αρκεί βεβαίως όπως τονίστηκε και σε σύσκεψη που είχε ο κ. Παπαδεράκης με τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρου Μητράκου, και στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος, του υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας, οι ρυθμίσεις να υπηρετούν και την ανάγκη τήρησης της κεφαλαιακής επάρκειας και των απαραίτητων αποθεματικών για τις ασφαλιστικές εταιρίες, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Γιατί εάν τα εισπραττόμενα ασφάλιστρα δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις αποθεματοποίησης τότε συμβόλαια και εταιρίες θα πάψουν να υφίστανται, όπως σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς.
Τέλος, να σημειωθεί ότι τα συμβόλαια υγείας επιβαρύνθηκαν το 2015 με ΦΠΑ 23% από 13% και φόροασφαλίστρων από 10% στο 15%. (πηγή Nextdeal)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.