Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Πότε είναι συνυπαίτιος για ατύχημα αυτός που έχει προτεραιότητα

Σύγκρουση σε σχετική διασταύρωση «Τ»
Προτεραιότητα του εκ Δεξιών (1)
Η προϋπάρχουσα προ του χρόνου του ατυχήματος πινακίδα ΣΤΟΠ δεν ασκεί επιρροή

Επί ισόπεδου κόμβου σε σχήμα «Τ», όπου δεν υπάρχει σχετική σήμανση, η προτεραιότητα ανήκει στον εκ δεξιών κινούμενο έναντι των εξ αριστερών υποχρέων.

Η προτεραιότητα σε ισόπεδο οδικό κόμβο, ο οποίος δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 26 παρ. 5 στοιχ. α-δ του ΚΟΚ, δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι μία εκ των οδών είναι περισσότερο κεντρική, εφόσον αυτή δεν έχει χαρακτηρισθεί ως οδός προτεραιότητας κατά την διαδικασία και τις προυποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 52 του ΚΟΚ.

Εν προκειμένω όπως αποδείχθηκε στην πορεία των κινουμένων επί δημοτικής οδού και στην διασταύρωση αυτής με επαρχιακή οδό υφίστατο πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας (ΣΤΟΠ). Το γεγονός δε ότι τέτοια πινακίδα υπήρχε επί της αυτής δημοτικής οδού σε χρόνο πριν την ένδικη σύγκρουση και μετά την ένδικη σύγκρουση μέχρι τουλάχιστον την έκδοση των άνω εγγράφων του τμήματος συγκοινωνιακών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, δεν αποτελεί αναιρετικό λόγο εφαρμογής και τήρησης των όσων ορίζονται από τον ΚΟΚ, σχετικά με την ρύθμιση προτεραιότητας σε κόμβους χωρίς ειδική ρύθμιση. Ούτε άλλωστε η γνώση, όπως εν προκειμένω αποδείχθηκε των εμπλακέντων οδηγών περί της προγενέστερης της ένδικης σύγκρουσης υφιστάμενης πινακίδας με την ένδειξη SΤΟΡ αποτελεί αναιρετικό της τήρησης των άνω διατάξεων του ΚΟΚ, ανεξαρτήτως του αν η γνώση τους αυτή συνεκτιμώμενη με την επιδεικνύουσα κατά τα λοιπά οδηγική συμπεριφορά εκάστου οδηγού δύναται να άγει σε κρίση περί αμελούς ή μη, κατά τις λοιπές γενικές του άνω κώδικος διατάξεις [άρθρα 12 και 19], οδήγησης, προσδίδοντάς τους οιουδήποτε βαθμού συνυπαιτιότητας στην ένδικη σύγκρουση.

Εν προκειμένω κρίθηκε υπαίτιος κατά 40% ο οδηγός ο οποίος πλησιάζοντας σε ισόπεδο οδικό κόμβο χωρίς σήμανση, έχοντας μεν προτεραιότητα, εισήλθε ανεξέλεγκτα στον κόμβο, στρίβοντας αριστερά, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί σε μικρή απόσταση στην πορεία του επί της επαρχιακής οδού κινούμενου αυτοκινήτου του ενάγοντος (παράβαση άρθρ 12 παρ. 1, 19 παρ. 1, 2 και 3 και 26 παρ.1 του ΚΟΚ σε συνδ. με το άρθρο 300 εδάφ. β΄ του ΑΚ).

Υπαιτιότητα 60% του ετέρου εμπλακέντος οδηγού, ο οποίος δεν μείωσε την ταχύτητα του οχήματός του, ώστε να είναι σε θέση να διακόψει έγκαιρα και ακίνδυνα την πορεία του και να παραχωρήσει, όπως όφειλε, προτεραιότητα στο ερχόμενο από δεξιά αυτοκίνητο (παράβαση άρθρων 12 παρ. 1, 19 παρ. 1, 2 και 3, 26 παρ. 1 και 5 του ΚΟΚ σε συνδ. με το άρθρο 300 εδάφ. β΄ του ΑΚ).

Ζώνη Ασφαλείας συνεπιβάτη στα πίσω καθίσματα

Κρίθηκε συνυπαίτια σε ποσοστό 20%του θανάσιμου τραυματισμού της, η συνεπιβάτης στο πίσω κάθισμα, καθότι δεν φορούσε, όπως όφειλε, κατ’ άρθρο 12 παρ. 5 του ΚΟΚ, ζώνη ασφαλείας, η παράλειψη χρήσης της οποίας τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση των κακώσεων στην περιοχή της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

Ψυχική Οδύνη 248.000 ευρώ

Επιμεριζόμενα:

Aνά 40.000 ευρώ σε καθένα από τα τέσσερα τέκνα (4 Χ40.000 = 160.000 ευρώ).Ανά 10.000 ευρώ στους δύο γαμβρούς και 8.000 ευρώ σε έτερο γαμβρό (10.000 Χ2 + 8.000 = 28.000 ευρώ).Ανά 15.000 ευρώ σε καθένα από τα τέσσερα εγγόνια (4 Χ 15.000 = 60.000 ευρώ).

Ολική Καταστροφή Οχήματος

Κρίθηκε ως ολικά καταστραμμένο το όχημα καθότι το κόστος επισκευής υπερβαίνει της αγοραστικής του αξίας. Άλλωστε, ήδη το αυτοκίνητο αυτό διαγράφηκε οριστικά από τα μητρώα κυκλοφορούντων αυτοκινήτων λόγω οριστικής απόσυρσής του και καταστροφής.

Σχόλια - Παρατηρήσεις

1. Σύγκρουση σε σχετική διασταύρωση «Τ» - Προτεραιότητα του εκ δεξιών.

Η κρατούσα άποψη της νομολογίας μας, ιδιαίτερα του Ανωτάτου Ακυρωτικού μας δικαστηρίου δέχεται ότι επί ισόπεδου κόμβου σε σχήμα "Τ", η προτεραιότητα ανήκει στον κινούμενο επί της τέμνουσας οδού (στον εκ δεξιών), έναντι των εξ αριστερών του κινουμένων, έστω και σε κύρια οδό οχημάτων. Οι ισόπεδες συμβολές, διακλαδώσεις ή διασταυρώσεις οδών, περιλαμβανομένων και των ελεύθερων χώρων που σχηματίζονται από αυτές, όταν δεν υπάρχει σήμανση, η προτεραιότητα ανήκει σε εκείνον που έρχεται από δεξιά. (άρθρ. 26 παρ. 4 και 5 του ΚΟΚ). Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα αναγνωρίζεται μόνο στις περιοριστικώς αναφερόμενες στην εν λόγω διάταξη περιπτώσεις: α) όσων κινούνται σε αυτοκινητοδρόμους, εθνικές οδούς ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας και β) τα σιδηροδρομικά και τροχιοδρομικά οχήματα οι οποίοι έχουν σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα, γ) όσων εισέρχονται σε οδό από χωματόδρομο, μονοπάτια, παρόδια ιδιοκτησία, χώρους στάθμευσης και σταθμούς ανεφοδιασμού και δ) όσων εκκινούν ή κινούνται προς τα πίσω, όπου αυτό επιτρέπεται, οι οποίοι οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να παραχωρούν προτεραιότητα στους εξ αριστερών τους κινούμενους οδηγούς. Στις εξαιρέσεις αυτές δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση κατά την οποία σε ισόπεδο κόμβο μία οδός τέμνει καθέτως άλλη σε σχήμα "Τ", ήτοι καταλήγει σ' αυτήν χωρίς να συνεχίζεται, διότι ούτε ρητά στο νόμο αναφέρεται αυτή η περίπτωση, ούτε και κατ' αναλογία μπορεί να ενταχθεί στην εξαίρεση. Βλ. σχετικώς και ΑΠ 635/2007 ΕΣυγκΔ 2007/596, ΑΠ 184/2009 ΕΣυγκΔ 2009/154, ΑΠ 514/2013 ΕΣυγκΔ 2013/218

(πηγή: Nextdeal)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.